Hội thảo chuyên ngành tại Triển lãm IMF - CMF - CHF 2016

12/6/2016 1:57:53 PM
BTC trân trọng kính mời Quý vị tới dự lễ khai mạc và tham dự Hội thảo chuyên ngành tại Triển lãm Quốc tế máy móc thiết bị lần thứ 20 tại Việt Nam - IMF 2016, Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Ngũ kim & Linh kiện cố định – CHF2016, diễn ra từ ngày 07 - 10/12/2016 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

 

VIDEO CLIPS